tungkod-pari


tung·kód-pa·rì

png |Bot
:
palumpong (Cordyline fruticosa ) na tumutubò nang mataas, may mga tangkay na may markang pilat ng dahon, at itinatanim bílang palamuti : BASTON DE-SAN JOSE, CORDYLINE, DANGÁ2, KILÁA, KILÁLA