danga


da·ngá

png
1:
2:
Bot [Ilk] tungkód-parì.

da·ngál

png
1:
[Bik Kap Tag] katangian o kalagayan ng pagiging mahusay, mahalaga, karapat-dapat, o kagálang-gálang : DIGNIDÁD, DUNGÓG, PÚRI1, SANGHAYÁ
2:
[Bik Kap Tag] mabuting pangalan o reputasyon : HONOR1, ONÓR, PÚRI1, SANGHAYÁ — pnr ma·ra· ngál
3:
[ST] nakatikom na kamao.

da·ngál

pnr |[ Hil ]
:
mapurol na gamit.

dá·ngan

png
1:
[ST] paggálang o pagtingin, karaniwang nása anyong negatibo, gaya sa “walang pakundangan ” : DÁNGA
2:
[Pan] dangkál.

dá·ngan

pnt |Gra
:
nagsasaad ng dahilan at karaniwang sinusundan ng “at” at “kasi” Cf KUNDÁNGAN

da·nga·nán

png |[ Pan ]

da·nga·rés

png |[ Iva ]

da·ngás

pnr |[ War ]

dá·ngat

png
2:
Zoo kapamilya ng cardinal fish (Apogon thermalis ) na may pagkamalukong ang katawan at malalakí ang kaliskis.

da·ngáw

png
1:
[Bik Hil Seb War] dangkál
2:
[Hil Seb] tumurò.

dá·ngaw

png |[ Akl ]

dá·ngay

png |[ ST ]
:
pakinabang, karaniwang ginagamit sa negatibo, hal “walang dangay,” walang-saysáy.