upat


u·pát

png |pag-u·pát, pang-u·u·pát
:
mapanlinlang na paghimok sa isa o ibang tao para kumilos o gawin ang isang bagay na bawal o masamâ : HIBÒ1, INSTIGASYÓN, INSTIGATÌON, PAMÚRI, PANRÁYEW, PASÁGAD, PÁY-OK, PÓDI, SÓSOP1, ÚLOG-ÚLOG, URALÌ1 Cf BUDYÓK

u·pát

pnr |Mat |[ Hil Seb War ]

ú·pat

png |[ ST ]
1:
Med pamumuo ang dugo
2:
pag-awat sa batà na sumúso sa ina
3:
pagpigil na sumulong ang usapin.