hibo


hi·bò

png
3:
bagay na pampakintab, gaya ng barnis at wax, at pagpapahid nitó
5:
Bot [Bik] búlo1

híb-og

png |[ Bik ]

hi·bók

png
1:
[Seb ST] pagtaas at pagbabâ dulot ng sunod-sunod na pagluwag at paghigpit Cf TIBÓK
2:
[Seb ST] simula ng pagkulo ng tubig Cf BULBÓK
3:

hí·bok

png
1:
paghimok na may kasámang pagpuri
2:
[Tau] íngay
3:
[War] kílos1-2 o pagkilos
4:
[Hil Seb] paggalaw ng bulate, kuto, at katulad.

hí·bol

png |[ War ]
:
paghihirap lumunok ng pagkain.

hi·bót

png |[ ST ]
:
larong pambatà na nagpapalayuan ng paghagis.