uran


u·rán

png |Mtr |[ Iba Kap Pan War ]

u·ráng

png |Zoo |[ Pan ]

ú·rang

png
2:
mahabàng kawayan na matulis ang dulo at ginagamit na sandata.

uranium (yu·rá·nyum)

png |Kem |[ Ing ]
:
abuhin, metaliko, at radyoaktibong elemento (atomic number 92, symbol U ) : URÁNYO

U·rá·no

png |Mit |[ Esp ]

uranography (yú·ra·nó·gra·fí)

png |Asn |[ Ing ]

u·ra·no·gra·pí·ya

png |Asn |[ Esp uranografia ]
:
sangay ng astronomiya na tumatalakay sa paglalarawan at pagmamapa ng mga bituin at iba pang lawas pangkalawakan : URANOGRAPHY

Uranus (yu·rá·nus)

png |[ Ing ]
1:
Mit [Gri] personipikasyon ng langit, ang kauna-unahan sa mga diyos na Greek at unang pinunò ng uniberso : URÁNO
2:
Asn ang ikapitóng planeta mula sa araw.

u·rán·yo

png |Kem |[ Esp uranio ]