vagus


vagus (véy·gus)

png |Ana |[ Ing ]
:
vagus nerve.

vagus nerve (véy·gus nerv)

png |Ana |[ Ing ]
:
alinman sa pansampung pares ng mga nerbyong kraneo : VAGUS — pnr vagal.