vardhamana


Vardhamana (var·da·má·na)

png |[ Hin ]
:
sa Jainism, guro na pinaniniwalaang namatay noong 480 BC at bumago sa mga lumang doktrina upang itatag ang Jainism sa kasalukuyan nitóng anyo : VARDHAMANA MAHAVÍRA

Vardhamana Mahavira (var·da·má· na ma·ha·ví·ra)

png |[ Hin ]