wage


wage (weyds)

png |[ Ing ]
2:
Ekn bahagi ng mga produkto ng industriya na bayad o kapalit ng paglilingkod.

wager (wéy·dyer)

png |[ Ing ]