walk


walk (wok)

png |[ Ing ]
1:
lákad1 o paglákad
2:
daánan ng mga nagsisipaglakad, gaya ng sa bangketa
3:
ayos o itsura ng lakad o paglakad.

walker (wó·ker)

png |[ Ing ]
1:
tao o hayop na lumalakad

walkie-talkie (wó·ki tó·ki)

png |[ Ing ]
:
radyong may dalawahang signal, karaniwang ginagamit ng pulisya, sundalo, at katulad.

walking dictionary (wó·king dík·syo· ná·ri)

png |[ Ing ]
:
tao na may malawak na kaalaman.

walking papers (wó·king péy·pers)

png |[ Ing ]
:
notisya ng pagkatanggal sa trabaho.

walking stick (wó·king is·tík)

png |[ Ing ]
2:
Zoo mahaba, payat na insekto (order Phasmatodea ) na kahawig ng isang tuyong sanga : BAYENGBAYENG

walk of life (wók of láyf)

png |[ Ing ]
:
trabaho, propesyon, panawagan, at katulad.

walk on part (wók on párt)

png |Tro |[ Ing ]
:
tauhan sa isang dula na walang diyalogo Cf ÉKSTRA

walk out (wók awt)

png |[ Ing ]
:
biglaang pag-alis, karaniwang dahil sa gálit o pagkainis.