walking stick


walking stick (wó·king is·tík)

png |[ Ing ]
2:
Zoo mahaba, payat na insekto (order Phasmatodea ) na kahawig ng isang tuyong sanga : BAYENGBAYENG