white ivory plant


white ivory plant (wayt áy·vo·rí plant)

png |Bot |[ Ing ]