with


with (wid)

pnt |[ Ing ]
1:
3:
kasáma ang
4:
may kasáma
5:
dahil sa
6:
sa pamamagitan ng.

withdraw (wid·ró)

pnd |[ Ing ]
1:
mag-urong o iurong
2:
bumawi o bawiin
3:
maglabas o ilabas

withdrawal (wid·ró·wal)

png |[ Ing ]
:
akto o kondisyon ng pag-urong o pagbawi.

withhold (wid·hóld)

pnd |[ Ing ]