mayroon


may·ro·ón

pnr |[ may+doon ]

may·ro·ón

pnb pnt |[ may+doon ]
:
nagsasaad ng isang taglay na katangian, pag-aari, pag-iral, o kalagayan hal mayroong nálaláman : ADÚNA, MAY, WALÂ, WITH2 var méron