world


world

png |[ Ing ]

world-class (wórld klas)

pnr |[ Ing ]
:
may kalidad o nakapasá sa pamantayang kinikilála sa buong mundo.

World Health Organization (world helt or·ga·ni·zéy·syon)

png |[ Ing ]
:
sangay ng United Nations na itinatag noong 1948 upang mangalaga sa kalusugan at makontrol ang paglaganap ng mga karamdaman sa daigdig Cf WHO

worldly (wórld·li)

pnr |[ Ing ]

world ór·der

png |[ Ing ]
:
sistema ng pagpapanatili ng kaayusan sa daigdig, lalo na ang pandaigdigang pangkat ng mga kasunduan sa pangangalaga ng kapayapaang pampolitika.

world war

png |[ Ing ]
:
digmaang pandaigdig Cf WW