daigdig


da·ig·díg

png |da·ig·dí·gan |[ Kap Tag ]
1:
Asn sa malakíng titik, Lupa ; o ang Lupa, kasáma ang mga naninirahan dito : KALIBÚTAN1, KAPÁRAN, KINABÁN2, MUNDO, SIKLÚBAN, TALBÁ, WORLD, YÁTU
2:
anumang kalagayan, kaharian, o dominyo, at ang lahat-lahat ng nauukol dito : DAIGDÍGAN, KALIBÚTAN1, KAPÁRAN, KINABÁN2, MUNDO, SIKLUBAN, TALBÁ, WORLD, YÁTU

da·ig·dí·gan

png |[ daigdig+an ]