yawa!


Ya·wà!

pdd |[ Seb ]

Ya·wâ!

pdd |[ Hil Seb Tag ]
:
pahayag ng pagkainis, pagkainip, at ibang di-pangkaraniwang damdamin.

ya·wá·an

png |Bot |[ Mnb ]