zinc


zinc (zingk)

png |Kem |[ Ing ]
:
putîng metalikong element (atomic number 30, symbol Zn ) : SIM

zinco (zíng·ko)

png |[ Ing ]

zincograph (zíng·ko·gráf)

png |[ Ing ]
1:
plaka ng zinc na likha ng zincography : ZINCO
2:
limbag mula sa plakang ito : ZINCO

zincography (zíng·ko·gra·fí)

png |[ Ing ]
:
sining o proseso ng paglikha ng limbag sa rabaw ng plaka ng zinc.