abil


a·bíl

png
1:
Sik [ST] balísa1-3
2:
Sik [ST] pagkakaroon ng alumpihit na damdamin at pag-iisip
3:
Zoo [War] baráko2-3

á·bil

pnd |a·bí·lin, mag-á·bil, u·má·bil |[ ST ]
:
ulit-ulitin ang bagay-bagay sa iba’t ibang okasyon.

á·bil-á·bil

pnr |[ ST ]

a·bi·li·dád

png |[ Esp habilidad ]
2:
pagiging tuso — pnr ma·a·bi·li·dád.

a·bí·lin

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng ilahas na prutas.

ability (a·bí·li·tí)

|[ Ing ]