balisa


ba·li·sá

pnr
:
hindi mapalagay ; ligalíg ang kalooban : ABURÍDO1, AGÁP1, ALIKÁSI, ALÍYO, BALINÓ, GULÓ2, HILÁS, HINTAKÓT, KIKIYÔ, LISÁNG, NGARÁG, TAKÓT1, TIGAGÁL2

ba·lí·sa

png
1:
[Kap Seb Tag] pakiramdam na hindi mapalagay at kinakabahan ; karaniwang dahil sa isang nalalapit na pangyayari o hindi matiyak na kahihinatnan : ABÍL1, ALÁLA1, ALIMBAYÁW2, ALIPTÓK, ANGGÁM, ANXIETY, BAKLÁ5, BALÍNO2, BIMBÁNG, CONCERN2, DÁNAG1, GALAMGAM1, GILAMGÁM1, HÂ-DIT, INGLÉ, IRÁS, KABALÁKA, KABARÁKA, KILÁS3, LIGAMGAM1, MADANÁGAN, MAIRÁS, QUALM1, RIBARÁW, WORRY
2:
[Kap Seb Tag] lunggating gawin ang isang bagay dahil sa pakiramdam na hindi mapalagay at kinakabahan : ABÍL1, ALÁLA1, ALIM-BAYÁW2, ALIPTÓK, ANGGÁM, ANXIETY, BAKLÁ5, BALÍNO2, BIMBÁNG, CONCERN2, DÁNAG1, GALAMGAM1, GILAMGÁM1, HÂ-DIT, INGLÉ, IRÁS, KABALÁKA, KABARÁKA, KILÁS3, LIGAMGAM1, MADANÁGAN, MAIRÁS, QUALM1, RIBARÁW, WORRY
3:
Sik [Kap Seb Tag] isang pinsala sa nerbiyos na nagdudulot ng labis na kabá at labis na hindi mapalagay, at karaniwang may kasanib na pabigla-biglang sindak : ABÍL1, ALÁLA1, ALIMBAYÁW2, ALIPTÓK, ANGGÁM, ANXIETY, BAKLÁ5, BALÍNO2, BIMBÁNG, DÁNAG1, GALAMGAM1, GILAMGÁM1, HÁ-DIT, INGLÉ, IRÁS, KABALÁKA, KABARÁKA, KILÁS3, LIGAMGAM1, MADANÁGAN, MAIRÁS, QUALM1, RIBARÁW, WORRY
4:
[ST] pagmamadali na may magulong iniisip.

ba·li·sá·han

png
:
pook sa dagat o ilog na karaniwang pinagtutulusan ng talian ng bangka upang hindi ito tangayin ng anuman patúngo sa laot.

ba·li·sa·káng

png |Ana |[ ST ]
2:
butó sa pigî.

ba·li·sak·sák

pnr
1:
[Kap ST] malusog, matipuno, at malakas
2:
[ST] mainitin ang ulo.

ba·li·sak·sá·kan

png |[ ST balisak-sak+an ]
:
táong walang kapayapaan sa sarili.

ba·li·sa·láng

pnr
:
pikón .

ba·li·sa·nà

pnr |[ ST ]
:
manipis na lámat.

ba·li·sa·rá

png |Zoo
:
ibon na may makulay na balahibo (Harpactes ardens family Trogonidae ) lalo na ang pagitan ng dibdib at tiyan na kulay matingkad na pulá : ÁRAK2, BAGÓKO, MAG-APÓY, PHILIPPINE TRÓGON

ba·li·sa·sà

png
1:
[ST] lamat o biyak ng isang malakíng bagay
2:
basket para sa isda.

ba·li·sá·so

png |Med |[ Kap ]

ba·lí·saw

png |[ ST ]
:
dakong matindi ang síkat ng araw Cf SILÁNGAN

ba·li·saw·sáw

png |Med |[ Seb ST ]
:
sakít sa pag-ihi, karaniwang paunti-unti at masakít ang pag-ihi : BALISÁSO, BALISAWSÁWAN, BÚS-AW, BUSISÁW, BUSIYÁW, ÉSTANGGÚRYA, SARÍPIT, STANGURY

ba·li·saw·sá·wan

png |Med |[ Kap ]

ba·li·saw·sá·win

pnr |[ balisawsaw+in ]
:
madalîng magbago ang isip.

ba·li·sá·yin

png |Bot

ba·li·sá·yon

png |Bot |[ Seb ]