ae


á·e

png |Ana |[ Mrw ]

Aegean Sea (i·dyí·yan si)

png |Heg |[ Ing ]
:
Dágat Aegean.

aegis (í·dyis)

png |Mit |[ Ing Gri ]
:
kalasag ni Zeus o Athena, na may mukha ng Gorgon sa gitna.

á·em

png |Bot |[ Tin ]

Aeneas (í·ni·ás)

|Lit |[ Ing Lat ]
:
bayaning Trojan, kinikilálang ninuno ng mga Romano at bida sa Aeneid ni Vergil.

Aeneid (éy·nid)

|Lit |[ Ing Lat ]
:
epiko ni Vergil hinggil sa pakikipagsapalaran ng bayaning Trojan na si Aeneas matapos ang pagbagsak ng Trojan.

aeon (í·on, í·en)

png |[ Ing ]
:
varyant ng eon.

a·e·rá·do

pnr |[ Esp ]
1:
lantad sa hangin
2:
hinangin, gaya ng likido sa paggawâ ng soda water var erádo

a·e·ras·yón

png |[ Esp aeración ]
:
proseso ng paglalantad sa hangin var erasyón

aerial (ey·rí·el)

png |[ Ing ]
:
antena ng radyo o telebisyon.

aerial (éy·ri·el)

pnr |[ Ing ]
2:
Bot tumutubò o nabubúhay sa hangin, gaya ng dapò.

aerie (éy·ri)

png |Zoo |[ Ing ]
1:
pugad ng banóg, lawin, at iba pang ibong mandaragit
2:
inakáy ng lawin, agila, at iba pa.

aerobics (ey·rów·biks)

png |[ Ing ]
:
pag-eehersisyo para palakasin ang puso at bagà : AERÓBIKÁ

a·e·ró·bi·ká

png |[ Esp aeróbica ]
:
aerobics var eróbiká

a·e·ró·di·ná·mi·ká

png |[ Esp aerodinámica ]
:
pag-aaral sa kilos ng hangin at mga gas, at sa bisà nitó sa mga solidong bagay : AERODYNAMICS var erodinámiká

a·e·ró·di·ná·mi·kó

pnr |[ Esp aerodinámica ]
:
hinggil sa aerodinámiká : AERODYNAMIC var erodinámikó

aerodrome (é·ro·drówm)

png |[ Ing ]

a·e·ro·dró·mo

png |[ Esp ]
:
maliit na pálipáran ng eroplano : AERODROME var erodrómo

aerodynamics (ey·row·day·ná·miks)

png |[ Ing ]

aerogram (éy·ro·grám)

png |[ Ing ]
:
sulat na nása isang papel, nakatupi, selyado, at ipinadadalá sa pamamagitan ng eroplano.

aeronaut (éy·ro·nót)

png |[ Ing ]

aeronautics (éy·ro·nó·tiks)

png |[ Ing ]

a·é·ro·nó·ta

png |[ Esp aeronauta ]
:
piloto ng sasakyang panghimpapawid : AERONAUT var éronóta

a·é·ro·nó·ti·ká

png |[ Esp aeronaútica ]
:
agham o sining sa pagpapalipad ng eroplano : AERONAUTICS var éronótiká

aerophobia (éy·ro·fób·byá)

png |Med |[ Ing ]
:
abnormal na takot sa simoy ng hangin, gas, at anumang bagay na lumilipad o nása hangin.

aerosol (éy·ro·sól)

png |[ Ing ]
1:
Kem substance na ipinaloob sa sisidlan, karaniwang may propellant gas, at inilalabas sa pamamagitan ng spray
2:
anumang sisidlan ng substance na ito
3:
sistema ng mga colloidal particle na nakakalat sa gas, usok, at iba pa.

aesthete (és·tit)

png |[ Ing ]
:
tao na may maselang pagtingin sa kagandahan ng sining o kalikasan.

aesthetic (is·té·tik, es·té·tik)

pnr |[ Ing ]

aesthetics (is·té·tiks, es·té·tiks)

png |[ Ing ]

aes triplex (es tríp·leks)

png |[ Lat ]
:
isang bagay o anumang bagay na hindi káyang gibain o sirain.

Aeta (áy·ta)

png |Ant
:
Agt á.

aetátis (ay·tá·tis)

pnb |[ Lat ]
:
ng o sa edad na.

aetatis suae (i·téy·tis sú·i)

pnb |[ Lat ]
:
ukol sa kaniyang edad.