alim


á·lim

png
1:
[ST] pagsunog o pagpapaitim sa ginto
2:
pagpapatuyô ng katawan matapos maligo o mabasâ
3:
Bot maliit na punongkahoy (Melanolepsis multiglandulosa ), may mga dahong nakakumpol at may tatlong hati ang bawat isa, may bulaklak na lungtiang-dilaw ang kulay, at may balát at dahon na ginagamit para sa pagpapalabas ng pawis : ÁEM, AKÉM, ÁLAM, ÁLING2, ÁLUM1, ÁRUM1, GIRÍNGAN, PAKALKÁL2
4:
[Seb] langgás

Á·lim

png |Lit
:
epikong-bayan ng mga Ifugaw na nagsasalaysay sa búhay ng kanilang bathala at mga kagila-gilalas na pangyayari.

a·lí·ma

png
1:
[ST] sangkapat na unaháng bahagi ng kinakatay na hayop : FOREQUARTER
2:
Ana [Akl] kamáy1

a·li·mag·mág

png
1:
pinatuyông alamang na pataba sa haláman
2:
paraan ng pagpapatuyô ng alamang sa init ng araw Cf BILÁD, TAPÁ
3:
kintab o kakintaban ng isang bagay.

a·li·mang·máng

pnr |[ ST ]

a·li·má·ngo

png |Zoo |[ Hil Seb Tag War ]
:
malakíng crustacean (Scylla serrata ), umaabot sa lapad na 20 sm at bigat na 1.5 kg, may talukab na hugis abaniko, makinis ang rabaw, kulay abuhing lungtian o kayumanggi ang katawan, at karaniwang nakatirá sa mapuputik ba bahagi ng medyo maalat na tubig : ALAMÁ2, AMORÓNGSOD, ANÍIT3, CRAB, ÉMA, KANGRÉHO, LUMAYÁGAN, MALÁKA, MANGILÁUD, RASÁ, SUGÁ-SUGÁ2 Cf ALIMÁSAG, KATÁNG, TALANGKÂ

a·li·má·ngong-ba·kú·nog

png |Zoo |[ alimango+ng-bakunog ]
:
alimangong (Charybdis feriata ) may krus sa ibabaw ng talukab, mabalahibo, matingkad ang kulay ng balát, at may lason ang lamán kayâ hindi nakakain.

a·li·má·ngong-ba·tó

png |Zoo |[ alimango+ng-bató ]
:
alimangong may batík-batík na putî.

a·li·má·sag

png |Zoo |[ Kap Pan Tag ]
:
crustacean (Portunus pelagicus ) na kauri ngunit maliit kaysa alimango : AGÁMA, BANSÁWAY, BLUE CRAB, GALÉWEY, KÁGANG6, KASÁG3, LÁMBAY, MASÁG

a·li·má·tek

png |Zoo |[ Ilk ]

a·li·mát·mat

pnd |i·a·li·mát·mat, mag-a·li·mát·mat |[ Seb ]
1:
ibalik ang kamalayan
2:
magkaroon ng maagang kabatiran.

a·li·ma·yás

pnr |[ ST ]
:
makintab gaya ng barnis at palarâ.

a·li·may·máy

png
1:
Mat [ST] sangkapat ng kuwartilyo

a·li·may·máy

pnr
:
hindi lubos na marinig.

a·lim·ba·ngá·gan

png |Bot |[ Ilk ]
:
uri ng mais na may batík sa butil.

a·lim·ba·tók

pnr
:
magkaiba dahil hindi magkatulad o hindi magkapantay.

a·lim·ba·tóng

png |[ Ilk ]
1:
kadena o pataw na ikinakabit sa tao upang hindi makatakas

a·lim·ba·wá·ngan

png |Bot |[ Ilk ]
:
uri ng palay.

a·lim·ba·yáw

png
1:
habol ng tingin hanggang mawala sa tanaw ang isang tao na umalis
3:
[ST] paghahambíng ng sarili sa iba alinsunod sa kayamanan, atbp.

a·lim·bá·yong

png |[ Ilk ]

a·lim·bo·bó

pnd |a·lim·bu·bu·hín, mag-a·lim·bo·bó, u·ma·lim·bo·bó |[ ST ]

a·lim·bo·yó·gan

png |Zoo |[ Pan ]

a·lim·bu·bú·do

png |Zoo |[ Ilk ]

a·lim·bu·bú·yog

png |Zoo |[ Bik Ilk War ]

a·lim·bú·kad

png |[ Seb Tag ]
2:
saboy ng liwanag.

a·lim·bu·káy

png
1:
[ST] pag-ilandang ng tubig dahil sa pagsagwan
2:
[Seb Tag] salpok ng alon ; pagtaas at pagbabâ ng alon ng tubig sa gitna ng dagat
3:
[Seb Tag] pagkaramdam ng hilo o lulà
4:
Med [Seb Tag] galaw ng mga membrane sa abdomen
5:
Bot [Ilk] halámang baging na kulay abo ang bunga.

a·lim·bu·yó·gen

png |Zoo |[ Ilk ]
:
tandáng na may napakapuláng balahibo.

a·lim·bu·yú·gin

png |Zoo |[ ST ]
:
tandang na sari-sari ang kulay ng balahibo Cf DALUSAPÍ

a·lim·bu·yú·gin

pnr
:
makitid ang pag-iisip.

a·lím·daw

pnd |a·lim·dá·win, i·a·lím·daw, mag-a·lím·daw |[ Hil ]
:
gumawâ nang maramihan o bultúhan.

a·lim-ím

png |[ ST ]
:
hindi maayos o hindi malinaw na pagbigkas ng salita Cf BULÓL

a·li·mís

png |[ ST ]
:
gumawâ ng bagay sa paraang palíhim : ALIMÓT

a·li·mó·king

png |Zoo

a·li·mo·lón

png |[ ST ]
:
patpat na makapal ang hawakan at paliit hanggang sa dulo.

a·lí·mon Bot

|[ Seb ]

alimony (a·lí·mo·ní)

png |Bat |[ Ing ]
:
sustento sa asawa pagkatapos maghiwalay nang legal o magdiborsiyo.

a·li·mó·om

png |[ ST ]
1:
pook na madilim at nagdudulot ng lumbay
2:
naghihinagpis na puso

a·li·mo·réng

png |Med |[ Pan ]

a·li·mo·sór

png |[ ST ]
:
paraan ng pagkayas ng pamalò hanggang sa unti-unting lumiit itong katulad ng kandila.

a·li·mót

png |[ ST ]

a·lim·pa·pa·yáw

png
:
paglipad nang banayad, at tíla dumudulas sa hangin Cf GLIDE

a·lim·pa·tá·kan

png |Ana |[ Seb ]

a·lim·páy

png |Bot
:
palumpong (Croton caudatus ) na may dahong maaaring ipantapal sa namamagâ o sumasakít na bahagi ng katawan.

a·lim·pa·yá·wan

png |Zoo
:
ibong kapamilya ng tordo (Copsychus luzoniensis ) na putî at itim ang balahibo at humahabà nang 180–185 mm, karaniwang kumakain ng kulisap.

a·lim·pa·yéng

pnr |[ Ilk ]
:
pagkatulig dahil sa pagkakasuntok o malakas na tunog : PELLÉNG, RÍWENG

a·lim·po·ká·pok

png |[ Pan ]

a·lim·po·rós

png |Ana |[ Pan ]

a·lim·pu·lós

png
1:
[Seb Hil] alimpuyó
2:
Ana [Hil] puyó1 var alipurós

a·lim·pu·ngát

png
1:
paggising nang biglaan : ALIMÚNGAW, PÚNGAS

a·lim·pu·pú·ro

png |Ana |[ Bik ]

a·lim·pu·sò

png |Bot
:
tigas ng kahoy.

a·lim·pú·yas

png |Bot |[ Seb ]

a·lim·pu·yó

png |Mtr
:
uliuli ng tubig, hangin, o usok : ALAÚLI, ALIMPOKÁPOK, ALIMPULÓS1, ALINONO, ARIPURÓS, PALIPÓD, PUYÓ2, REMOLÍNO var alipuyó

a·lim·pú·yok

png |[ ST ]
1:
amoy ng kaning nasusunog.
2:
pagpapasingaw sa kanin kapag ito ay nasusunog.

a·lím·pu·yú

png |Ana |[ Kap ]

a·lim·pú·yut

png |[ Kap ]

a·li·mú·dan

png |Zoo

a·li·mú·kon

png |Zoo |[ Seb ]

a·li·mu·lón

pnr

a·li·mú·ngaw

png |[ Seb ]

a·li·mun·món

png
:
pagiging mabílog Cf TIPUNÒ

a·li·mú·om

png
:
singaw na gáling sa lupa pagkatapos ng ulan o ambon : ALIMÓOM3, ALISUGÁSOG

a·li·mú·os

pnr |[ Seb Tag ]
:
hindi nakikíta.

a·li·mú·ra

png |[ Kap Tag ]
:
mapang-uyam at mapanlibak na pananalita ; masakít at nakaiinsultong salita : BALIKÁS1, GASÀ1, MÚRA var alimurà — pnd a·li·mu·rá·hin, mag-a·li·mú·ra.

a·li·mu·rá·nin

png |Zoo
:
uri ng malakíng ahas.

a·li·mús

png |Zoo |[ Hil Tag ]

a·li·mu·sód

pnr
:
panipis o patulis pagsapit sa dulo, tulad ng tinasaháng lapis : ALIMULÓN

a·li·mú·som

png

a·li·mú·taw

png |Ana |[ Seb ]

a·li·mu·wáng

png

a·lím·yo

png |[ Bik ]

a·lím·yon

png |[ Seb ]