agas


a·gás

png
1:
[ST] mahinàng kaluskos ng ahas, daga, at katulad
2:
[Seb] tágas ng tubig.

á·gas

png |Med
1:
[ST] pagkalaglag ng fetus mula sa sinapupunan
2:
[Ilk] gamót1

a·ga·sáng

png |[ Pan ]

a·gas·ás

png |[ ST ]

agas-ás

png

ag-a·sá·wa

png |[ Ilk ]

A·gá·si

png |Mit
:
Bat hala kapuwa ng kalusugan at sakít sa Zambales ; katuwang ni Malyari var Akási