angkop


ang·kóp

png |[ ST ]
1:
paghawák nang mahigpit : TANGKÓP1
2:
anumang gamit para saluhin o maging pampatigas ng isang mahinà at hindi makatindig mag-isa : TANGKÓP1 — pnd ang·ku·pán, i·ang·kóp, u·mang·kóp.

ang·kóp

pnr |[ Bik Kap Pan Tag ]
1:
may kasiya-siyang katangian, pamantayan, o uri at nakatutupad sa inaasahang layunin : ADAPTÁDO, AGPÁNG, AKMÂ1, ÁNGAY, BÁGAY, DAÍDAÍT, DÁPAT, EKSÁKTO2 FIT1, FITTING, HUSTÓ2, INANGÁY, LAPÁT4, PROPER1, UYÓN, WASTÔ2
2:
nagtataglay ng katangiang mabuhay at magparami sa loob ng isang kaligiran : ADAPTÁDO, AGPÁNG, AKMÂ1, ÁNGAY, BÁGAY, DAÍDAÍT, EKSÁKTO2, FIT1, FITTING, HUSTÓ2, INANGÁY, LAPÁT4, PROPER1, UYÓN, WASTÔ2
3:
umaalinsunod sa tinatanggap na pamantayang panlipunan : OUGHT2