are


á·re

png |Bot |[ Kap ]

area (éy·ri·yá)

png |[ Ing ]
1:
Mat lawak o sukat ng isang rabaw
3:
pook na inilaan sa isang tiyak na layunin
4:
saklaw ng isang aktibidad o pag-aaral.

a·ré·gla

pnd |a·re·gla·hín, mag-a·ré·gla |[ Esp arregla ]
:
ayusin ; komponihin.

a·re·glá·do

pnr |[ Esp arreglado ]

a·ré·glo

png |[ Esp arreglo ]
2:
pag-aáyos — pnd a·ré·glu·hin, mag-a·ré·glo, u·ma·ré·glo.

á·re·glú·han

png |[ Esp arreglo+han ]
:
usápan upang ayusin ang anumang alitan o argumento.

a·ré·ka

png |Bot |[ Ing areca ]
:
palmerang tropiko na kabílang sa genus Areca, katutubò sa Asia.

á·rem

png |[ Ilk ]

a·re·mág

png |[ Iba ]
:
lamayán ng mga patáy.

a·ré·na

png |[ Esp ]
1:
gitnang bahagi ng makalumang ampiteatro ng mga Romano na pinagtatanghalan ng mga timpalak, paligsahan, o anumang panoorin
2:
anumang katulad sa lawak o gamit
3:
larang ng interes, pagsasanay, o tunggalian.

a·rén·da

pnd |a·rén·da·hín, mag- a·rén·da |[ Esp arrendar ]
:
magrenta ; umarkila var arinda

a·reng-éng

png |[ Ilk ]

areola (a·rí·o·lá)

png |[ Ing ]
1:
Ana may kulay na guhit sa paligid, hal areola ng utong
2:
Bio maliit na espasyo tulad sa pagitan ng mga ugat ng dahon o pakpak ng kulisap.

a·rep-ép

png |[ Ilk ]

a·rép-e·pén

pnd |mag-a·rép-e·pén, um·a·rép-e·pén |[ Ilk ]
:
mangarap nang gisíng.

Ares (a·ríz)

png |Mit |[ Ing Gri ]
:
sa mga sinaunang Greek, diyos ng digma : MARS1

a·res·tá·do

pnr |[ Esp arrestado ]

a·rés·to

png |[ Esp arresto ]
1:
pag-a·rés·to paghúli sa isang suspek sa krimen, lalo na sa bisà ng legal na awtoridad : DAKÍP2
2:
hintô o paghinto — pnd a·rés·tu·hín, ma·a·rés·to, mag-a·rés·to.

a·rés·to ma·yor

png |Pol |[ Esp arresto mayor ]
:
panahon ng pagkabilanggo sa kulungan ng lalawigan.

a·rés·to me·nór

png |Pol |[ Esp arresto menor ]
:
panahon ng pagkabilanggo sa kulungan ng munisipyo.

a·re·te

png |[ Gri ]

a·ré·tes

png |[ Esp arete+s ]