ayo


a·yó

png |[ ST ]
:
pagbibigay sa anumang hinihingi sa kaniya ng iba.

a·yò

png
:
salita o kilos na nagpapahiwatig ng pagkampi o pagtatanggol.

á·yo

png
1:
[ST] túlong
2:
Bot baging (Tetrastigma harmandii ) na may dahong mapusyaw na lungti at nagbubunga ng berry, katutubò sa Filipinas at Indochina : HÁYOK
3:
Med [Hil Seb] galíng1

á·yo-á·yo

pnd |á·yo-a·yú·hin, mag-á·yo-á·yo |[ ST ]

á·yob

png |Say |[ Kal ]
:
piraso ng tela na tinatanganan ng laláking mananayaw sa tadek.

á·yob

pnd |a·yú·bín, i·á·yob, mag-á·yob |[ ST ]
:
magsalang sa apoy ng anuman upang uminit.

a·yo·bó

png |[ ST ]
:
paggawâ ng yantok na silò.

a·yóg

pnr |[ ST ]

á·yog

png |[ War ]

a·yók

pnr |[ ST ]

á·yon

png |[ ST ]
:
pagiging pantay o kasukát.

á·yon

pnr pnb
1:
alinsunod sa isang panukala, layunin, o tunguhin : SANG-AYON
2:
payag o panig sa isang bagay o panukala : SANG-ÁYON
3:
batay sa isang awtoridad : SANG-AYON var ayon kay, ayon sa

á·yon kay

pnb
:
varyant ng sang-ayon.

á·yon sa

pnb
:
varyant ng sang-ayon.

á·yop

pnr

a·yo·pin·pín

pnd |a·yo·pin·pi·nán, i·a·yo·pin·pín, u·ma·yo·pin·pín |[ ST ]
:
lumapit sa isang bagay.

a·yós

pnr
1:
mabuti ang salansan o pagkagawâ : TUHÁY
2:
nása mabuting katayuan : TUHÁY

á·yos

png |ka·a·yu·sán
1:
paraan ng paghúsay ng pagsasalansan, pag-uugnay, o pagsusunod-sunod ng mga sangkap o bahagi ng isang bagay, o ng mga magkakauring bagay : ARRANGEMENT, ORDER2, SALÉSE
3:
[ST] pagpapatalas ng talim — pnr a·yós. — pnd i·sa·á·yos, mag-á·yos, u·má·yos

a·yó·weng

png |Mus |[ Bon ]
:
awit sa pagsasáka.