bahag


ba·hág

png |[ Akl Tag ]
:
kapirasong tela na nagsisilbing salawal : BAYÁKAT, G- STRING

ba·hag·dán

png |Mat |[ ba+hagdan ]

ba·hág·ha·rì

png |Mtr
:
arko na may sari-saring kulay at likha ng pagtama ng sikat ng araw sa hamog : AMBOLÓTO, ARKUÍRIS, BAHAGSÚBAY, BALANGÁW, BÁNGAW2, BULANGÍW, BULLALÁYAW, BUNLALÁKAW, DAWÁNI, PINAN-ARÌ, RAINBOW

ba·há·gi

png
2:
amot at pakikiparte sa binili

ba·há·gi

pnd |ba·ha·gí·han, i·ba·há· gi, ma·ma·há·gi
2:
bigyan ng bahagi
3:
mamigay sa maraming tao.

ba·hag·sú·bay

png |[ ST ]

ba·hag·yâ

pnr