bawal


bá·wal

png |pag·ba·bá·wal, pag·bá· wal
:
hindi pagbibigay ng pahintulot, o pagpigil na gawin ang anuman : ÁHAT, BAN, GÁMMA, GINADILÎ, IGINDÍLI, LÍI, MAIPARÍT, PAMALÍAN, PROHIBISYÓN1, SAÁT, SEBÉL, TAKDÂ5 — pnd ba·wá·lan, i·bá·wal, mag·bá·wal.