bayaw


ba·yáw

png |[ Tsi Akl Bik Hil Ilk Pan Seb Tag War ]
1:
bana ng kapatid o pinsang babae ; laláking kapatid o pinsan ng asawa : FEL
2:
tawagan ng mandaragat na hindi magkakakilála kapag namamalakaya.

bá·yaw

png
2:
[Mrw] búhat
3:
[Hil Mrw Seb] angát3
4:
Lit [Igo] dasal para sa kapayapaan ng dalawang baryo o dalawang mangangalakal.

bá·yaw

pnr |[ ST ]
:
tahimik, payapa, gaya sa ”mabayaw na loob ” mapayapang kalooban.

ba·yá·wak

png |Zoo
:
alinmang sa malalaking reptil (Varanus salvator ) na kaanak ng butikî : BANYÁS2, BARÁK2, GOTÔ, IBÍD, MANGÉLONG, MONITOR LIZARD, PILÁOS, TILÁY2 var biyawak Cf BAYAGBÁG

ba·ya·wán

png |[ Seb ]

ba·yá·wang

png |Ana |[ ST ]

ba·yá·was

png |Bot |[ Bik Ilk Pan ]

ba·ya·wís

png |[ ST ]
1:
tao na mahirap pakitunguhan, tao na hindi marunong makisáma
2:
nása masamâng kalagayan at kailangang maghigpit ng sinturon.

ba·ya·wís

png |[ ST ]
:
tao na mahirap pakitunguhan.