baybay


bay·báy

png |[ Bik Hil Ilk Pan Seb ST War ]
1:
Heo lupa sa gilid ng dagat : BAYBÁYIN1, BÍBAY, COAST, HAMPÁSANG-ÁLON1, KÓSTA1, SEASHORE, SHORE1 Cf PAMPANG
2:
Lgw pag·bay· báy wastong pagsunod-sunod ng mga titik sa pagbuo ng mga salita : ISPÉLING, SPELLING
3:
[ST] pagtipon sa mga tao, pagpapayo sa kanila
4:
[ST] pagdayo sa isang pook.

báy·bay

png |[ Pan ]

bay·bá·yin

png |[ baybay+in ]
2:
Lgw tawag sa sinaunang alpabeto ng mga Filipino
3:
Lgw kabuuan ng lahat ng titik ng isang wika.

bay·bá·yon

png |Heo |[ War ]