bell


bell (bel)

png |[ Ing ]

bel·lád

png |[ Ilk ]
1:
Zoo mollusk na nakatirá sa batuhán
2:
pag-alsa ng butil dahil sa pagkababad sa tubig
3:
Med pagsakít ng tiyan dahil hindi natunawan
4:
pagkain nang labis.

bel·láng

png |Bot |[ Ilk ]
:
napakatigas na kahoy ng tigulang na palma, ginagamit na tungkod o pang-arnis.

bel·lát

png |Bot |[ Ilk ]

bell boy (bel boy)

png |[ Ing ]
:
laláking tagapaglingkod sa isang hotel, club, at katulad.

belle (bel)

png |[ Fre ]
1:
magandang babae
2:
babaeng kinikilálang pinakamaganda.

belle époque (bel e·pók)

png |[ Fre ]
:
panahong 1871-1914 na nagsimula sa pagtatapos ng digmaang Franco-Prussian hanggang sa pagputok ng Unang Digmaang Pandaigdig, kilalá dahil sa kapayapaang namayani sa Kanlurang Europa at pag-unlad ng sining, literatura, at teknolohiya.

belle lettres (bel lé·tre)

png |[ Fre ]
1:
magaan at eleganteng sulatín o pag-aaral na kaugnay sa panitikan
2:
literatura na itinuturing na sining at may natatanging funsiyong estetiko.

bél·les

png |Med |[ Ilk ]

bell pepper (bel pé·per)

png |Bot |[ Ing ]

belly (bé·li)

png |Ana |[ Ing ]