bilang


bi·láng

pnr
1:
nabílang na ; alam kung ilan
2:
may takda.

bí·lang

png |[ Bik Hil Iba Ilk Kap Pan Tag ]
1:
Mat magkakasunod na simbolo o salitâng gamit sa pag-aayos ng dami : NUMBER, NUMERÓ
2:
isa sa mga serye ng bagay : NUMBER, NUMERÓ
3:
isang bahagi ng librong inilathala nang hiwalay : NUMBER, NUMERÓ
4:
alinman sa koleksiyon ng tula at awit : NUMBER, NUMERÓ
5:
bahagi sa palatuntunan : NUMBER, NUMERÓ
6:
isyu ng peryodiko : NUMBER, NUMERÓ
7:
pag·bi·bi·láng, pag·bí·lang pagpapahayag ng dami o kabuuan : COUNT1 — pnd bi·lá·ngan, bi·lá· ngin, mag·bi·láng.

bí·lang

pnb
:
sa paraan ng ; gaya ng ; sa pagtuturingan : QUA

bi·lang·góng po·lí·ti·kál

png |[ bilanggo+na Ing political ]
:
tao na nabilanggo dahil sa paniniwala o gawaing pampolitika : POLITICAL PRISONER

bi·lang·gù·an

png |[ bilanggo+an ]
:
pook na pinagkukulungan sa mga bilanggo : BILÍBID2, CALABOOSE, JAIL, KALABÓSO, KARSÉL, PENITENTIARY, PIÍTAN, PRESÍDYO2, PRÉSO2, PRÍSON Cf KULUNGÁN