bugay


bu·gáy

png |[ Bik Seb ]

bu·gáy

pnr |[ Seb ]
:
pílya ; bu·góy kung laláki.

bu·gáy

pnd |bu·mu·gáy, i·bu·gáy, mag·bu·gáy |[ ST ]
:
ipagpag nang banayad ang damit.

bú·gay

png |[ Ilk ]
:
pagkaing nahuhulog sa mésa kapag kumakain.

bu·gáy-bu·gáy

png |Zoo |[ Seb ]

bu·gay·gáy

pnd |bu·gay·ga·yín, i·bu·gay·gáy, mam·bu·gay·gáy |[ ST ]
1:
iwagwag ang buhok o damit
2:
ipaliwanag sa pamamagitan ng demostrasyon : BUYAGYÁG

bú·ga·yóng

png |Bot |[ Ilk Pan ]