saga


sa·gà

pnr
1:
[War] lipanà
2:
Kol lasíng, batay sa mapuláng kulay ng mukha.

sa·gà

png |Bot
:
baging (Abrus precatorius ) na may butóng pulá ang kalahati at itim ang kabilâ at ginagawâng abaloryo : AGUYÁNGYANG2, BANGATÍ, BUGAYÓNG, KANSASAGÀ, SAGÀ-SAGÀ1, TAGUYÁNGYANG, UYÁNGGA, UYÁNGYA

sá·ga

png
1:
[ST] isang uri ng timbang
2:
[ST] pagbili ng malilit na bagay katulad ng mga piraso ng pilak
3:
Lit [Ing] mahabàng kuwento ng pakikipagsapalaran ng mga bayani
4:
[Ing] serye ng mga magkakaugnay na aklat ng kasaysayan ng isang pamilya at iba pa.

sa·ga·ák

png
:
alatiit ng kawayan.

sa·gá·ak

png |[ ST ]
1:
malakas na halakhak
2:
tunog na nalilikha ng nabibiyak na kahoy o kawayan, ginto, ube, o hilaw na karne.


sa·gá·bay

png |[ Seb War ]

sa·gád

png
1:
[ST] silò para sa ibon
2:
Agr [Ilk Pan] súyod2

sa·gád

pnr
1:
nakabaón hanggang sa puluhán
2:
[Ilk Kap Tag] tagós
3:
4:
[Seb] madalás
5:
kung halaman, pinutol hanggang ugat ; kung buhok, pinutol nang napakaikli var sagár

sá·gad

png
1:
basket na yarì sa yantok
2:
[Hil] pag-uulit, gaya ng sa panalangin
3:
[Ilk] walís
4:
[Pan] kaladkád1 o pagkaladkad
5:
[Seb] sígin1

sá·gad

pnr
1:
nása rurok ng kadakilaan, popularidad, at tagumpay
2:
[War] malínis.

sá·gad

pnd |mag·sá·gad, sa·gá·dan, su·má·gad
:
magdaan o dumaán.

sa·gad·sád

png

sa·gad·sád

pnd |mag·sa·gad·sád, sa·gad·sa·rín, su·ma·gad·sád
1:
arukín ang lalim ng tubig
2:
[War] tanggalin ang karne mula sa butó.

sa·gad·sád

pnr |[ Bik Ilk Kap Seb Tag ]
2:
malakás o mabilís
4:
lubhang pagód var sagarsár

sa·gá·hay

png |[ Hil ]

sa·ga·híd

png |[ War ]
:
malakas na bagyo.

sa·gá·id

png |[ Hil ]

sa·ga·kán

png |[ ST ]
3:
tumutukoy din sa bao na ginagamit sa pag-inom, tapayan na may hawakán, o biniyak na kawayan na ginagamit na tagayan ng alak.

sa·gak·sák

png |[ ST ]
:
tunog ng tubig na nahuhulog mula sa mataas na bahagi.

sá·gal

png
:
pagbagal ng kilos dahil sa sagabal.

sa·gá·la

png |[ Esp zagala ]
:
mga pilíng dalaga o dalagita na itinatampok bílang reyna o abay sa prusisyon, parada, at iba pang pagdiriwang.

sa·gal·sál

png
1:
tindi o sidhi ng kabá
2:
bilis ng kilos ; bilis ng tunóg.

sa·gal·wák

png

sa·gám

png |[ ST ]
:
isang uri ng laro gámit ang maliliit na mga patpat.

sá·gam

png |[ ST ]

sa·ga·ma·nín

png |Bot |[ ST ]
:
ilahas na regalís : SAGÁMAY-BÚLO

sa·gá·may-bú·lo

png |Bot |[ ST ]

sa·ga·ná

png |[ Hil ]
:
tunog ng bahâ o alon.

sa·ga·nà

pnr |[ Kap Tag ]

sa·ga·nâ

png |[ Kap ]

sa·gá·na

png |[ Ilk Pan ]
:
pagiging handa.

sa·gáng

pnr |[ ST ]
:
nahulog ang isang bagay na suwerteng nakatayo pa rin.

ság-ang

png |Ana |[ Hil ]

sa·gan·kán

png |Zoo |[ ST ]
:
lahat ng anak ng isang hayop sa isang pagsilang lámang.

sa·ga·nó

pnr |[ ST ]
:
hindi sinasadyang nakita ang isang tao.

sa·ga·nó

pnb |[ ST ]
:
kung sakali.

sa·gan·sán

png
:
hilera ng mga tao, hayop, o bagay.

sa·gáp

png |[ War ]

sá·gap

png
1:
[Ilk Kap Tag] anumang nakuha sa rabaw ng tubig : SÁLAP2, SÁRAP3
2:
anumang pumasok sa sistema ng paghinga Cf LANGHÁP, SINGHÁP, SINGHÓT
3:
[Ilk Kap Tag] bali-balita na nakuha nang hindi sadyâ : ASÁGAP
4:
[Bik Ilk Kap Pan Tag] tíla sandok na lambat na pansagap ng isda
5:
[Pan] bintól
6:
pagsagap ng maliliit na bagay sa rabaw ng tubig gámit ang kamay
7:
pagsagap ng anuman dahil sa paggálang.

sá·gap

pnd |ma·sá·gap, sa·gá·pin, su·má·gap
1:
masinghot o singhutin ; makuha o kumuha ; marinig o dinggin
2:
[Bik] bumilí ng paninda
3:
[Hil War] humanap o hanapin
4:
[War] ngumuya o nguyaín.

sa·ga·pá

png |[ Ilk ]
:
dikin na ginagamit na patungán ng banga, palayok, o kaldero.

sa·ga·pák

png
:
tunóg ng sapád na bagay na nahulog sa rabaw ng tubig.

sa·gap·sáp

png |Zoo |[ ST ]
:
isang isdang kulay itim na ubod nang sarap.

sa·gap·sáp

pnr
1:
walang lasa ; hindi masarap
2:
padaplis ang tama sa rabaw.

sa·gár

png |[ ST ]
:
varyant ng sagád.

sá·gar

png |[ Pan ]

sa·gar·sár

png |[ ST ]
1:
varyant ng sagadsád
2:
pagsadsad ng sasakyang-dagat
3:
marahas na pagsasandal ng isang tao sa dingding o katulad.

sa·ga·sà

pnd |ma·ka·sa·ga·sà, sa·ga·sá·an, sa·ga·sá·in, su·ma·ga·sà
1:
mabangga ng isang sasakyan : LIGISÓN, LIGSÓN, LITÉB, TALÁPOS
2:
harapin nang walang tákot ang anumang panganib
3:
pumagitna o sumugod nang salungat sa karamihan o puwersa
4:
sa madyong, makabunot ng ikaapat na pitsa ng set na magkakatulad ang bílang.

sa·ga·ság

pnr
:
matabáng dahil sa ulit-ulit na pagluto.

sa·gà-sa·gà

png |[ ST ]
1:
Bot sagà
2:
Zoo uri ng talangka na may makulay na batik.

sá·gat

png
1:
Bot [Ilk] muláwin
2:
Psd pangingisda gámit ang kawil sa laot.

sa·ga·wák

png |[ War ]

sa·ga·wí·siw

png |[ Ilk ]
:
sípol1 — pnd mag·sa·ga·wí·siw, sa·ga·wi·sí·wan, su·ma·ga·wí·siw.

sa·gaw·sáw

png |[ Bik Tag ]
:
malakas na tunog ng likidong ibinubuhos sa sisidlang may makitid na leeg.

sa·gáy

png |Bot |[ War ]
:
nahihinog na búko ng niyog.

sá·gay

png |Zoo |[ ST ]
1:
matigas at parang bató na substance na inilalabas ng ilang uri ng coelenterate bílang panlabas na kalansay, karaniwang nabubuo bílang tangrib sa mainit na dagat : BULAKLÁK-BATÓ1, CORAL, KORÁLES1, RINGÁW
2:
matigas na coelenterate na may tíla sungay na kalansay, malimit na nagsasáma-sáma bílang kolonya at umaasa sa pagkakaroon ng lumot sa kanilang tissue para makakuha ng enerhiya mula sa sinag ng araw : BULAKLÁK-BATÓ1, CORAL, KORÁLES1, RINGÁW
3:
ilan sa mga order sa class Anthozoa, kabílang ang tinatawag na “totoong” koráles (order Scleractinia o Madreporaria ) na nabubuo bílang tangrib : BULAKLÁK-BATÓ1, CORAL, KORÁLES1, RINGÁW

sá·gay

pnr |[ ST ]
:
namamasyal nang paunti-unti.

sa·gá·yad

png
:
buntot ng sáya.

sa·gá·yan

png |Say
1:
[Mag] sayaw ng pakikidigma
2:
[Mrw] sayaw ng tagumpay laban sa pananakop.

sa·gáy-sa·gáy

png |[ Mnd ]
:
galáng na gawâ sa korales.

sa·gay·sáy

png |[ Ilk Pan ]
:
sukláy — pnd i·sa·gay·sáy, mag·sa·gay·sáy.