live


live (layv)

pnr |[ Ing ]

live-in (liv-in)

png |[ Ing ]
1:
magsáma bílang mag-asawa, karaniwang walang bisàng legal o panrelihiyong seremonya : COHABIT
2:
tumirá sa isang bubong o pook : COHABIT

livelihood (láyv·li·húd)

png |[ Ing ]

lí·ver

png |Bio |[ Ing ]

livery (lí·ve·rí)

png |[ Ing ]
:
alagaán ng mga kabayong paupahan o pangarera Cf KABALYERÍSA

livestock (láyv·is·ták)

png |[ Ing ]
:
alinmang alagaing hayop gaya ng báka, kabayo, at iba pa na napakikinabangan.