bunso


bun·sô

png pnr
:
pinakahulíng ipinanganak ; pinakabatàng kasapi ng pamilya o pangkat : ARÍARI, BABY3, BOBORO, BORÓ, BORORÔ, BOSÔ, BULÍREK, BURIDÉK, ÍKUL, KAMANGHÚRAN, NGOHÓD, PUTÓ, URORRÍYAN, TIMANGHÚRI

bun·sód

png
1:
[ST] pagpapalutang at pagdadalá sa tubig ng sasakyang-dagat : LAUNCHING1 var bongsór
2:
pagsisimula ng isang gawain o pagdiriwang Cf LUNSÁD
3:
[ST] pag-lalagay ng hagdan
4:
[ST] biglaang pagsalakay.

bun·sól

png
1:
pagkawala ng ulirat
2:
[ST] kúlam1 para magalit
3:
tákot na muling gawin ang isang bagay
4:
[ST] pamalò ng toro o baboy.