puto


pu·tó

png |[ War ]

pú·to

png
1:
[Bik Hil Ilk Seb Tag War] kakanin na gawâ sa giniling na bigas, at karaniwang kulay putî
2:
Bot [ST] isang uri ng saging.

pú·to bi·ñan

png |[ púto+Biñan ]
:
puto na may kasámang itlog at keso.

pú·to-bum·bóng

png
:
puto na gawâ sa galapong na kulay ube at iniluluto sa maliit na biyas ng kawayan Cf PÚTOSULÓT

pu·tód

png

pú·tok

png |Bot |[ ST ]

pu·tók-pu·tú·kan

png |Bot |[ putok+ putok+an ]

pu·tók-sa-bu·hò

png

pu·tól

pnr
1:
hinati o inihiwalay ang isang bahagi sa ibang bahagi : LAGÓT, PATÍD, PUTÚT
2:
inihinto ang isang tuloy-tuloy na gawain o proseso : GA-PÓNG2, LAGÓT, PATÍD, PUTÚT
3:

pú·tol

png
1:
pag·pú·tol paghati o pag-hiwalay ng isang bahagi sa ibang bahagi gaya ng pagputol sa lubid, sinulid, at sanga : CUT1, HALIGÍ, KORTA-DÚRA1
2:
pag·pú·tol pagpapahinto sa isang tuloy-tuloy na gawain o prose-so gaya sa pagputol sa daloy ng kor-yente, pagputol sa trabaho : CUT1, HALIGÍ, KORTADÚRA1 — pnr pu·tól — pnd i·pam·pú· tol, mag·pú·tol, pu·mú·tol, pu·tú·lan, pu·tú·lin
3:
ang bahagi ng bagay o gawaing pinutol : CUT1, KORTADÚRA1

pú·to·má·ya

png |[ puto+maya ]
:
uri ng kakaning gawâ sa malagkit at binubudburan ng niyog at asukal.

pu·tóng

pnr |[ Seb ]
1:
madalîng magalit
2:
madalîng maniwala.

pú·tong

png
1:
anumang pantakip sa ulo, gaya ng sombrero, bonet, o tur-ban : PUDÓNG2, SÓRBAN
2:
anumang pantanggol sa ulo, gaya ng helmet
3:
sinaunang suot sa ulo, malimit na simbolo ng katayuan sa lipunan : SAKLÍT1

pút-ong

png |[ Seb ]

pu·tóng-í·ta

png |Zoo
:
ahas na sari-sari ang kulay ng balát.

pú·to-pu·tú·han

png |Bot |[ puto+puto+ han ]
:
gumagapang na haláman (Scindapsus pictus ) na may makapal at mabalahibong dahon at gumaga-pang sa punongkahoy o pader : MARA-GAYÁMAN

pu·tós

png
1:
[Bik Hil Seb War] pakete1,2
2:
[Hil Seb War] bálot1
3:
[Hil Seb War] balútan.

pu·tós

pnr
1:
[War] balót na balót

pú·tos

png
1:
[Bik] pusód1
2:
[Mrw] siksík3

pú·to·sé·ko

png |[ puto+ Esp seco ]
:
uri ng biskuwit na gawâ sa arina, karaniwang bilóg.

pú·to·su·lót

png |[ puto+sulot ]
:
uri ng puto na hinulma at pinasingawan sa maliit na kawayan Cf PÚTOBUMBÓNG

pu·tót

pnr |[ Akl Hil Pan Seb Tag ]
3:

pú·tot

png
1:
Med [ST] pagkabalì ng leeg
2:
Bot [Bik] bungangkahoy na murà o bubot var pótot
3:
Bot [Seb] bukó ng bulaklak.