cable


cable (kéy·bol)

png |[ Ing ]
3:
cable TV.

cable car (kéy·bol kár)

png |[ Ing ]

cablegram (kéy·bol·grám)

png |[ Ing ]

cable TV (kéy·bol tí·vi)

png |[ Ing ]
:
sistema ng paghahatid ng progra-mang pantelebisyon sa pamamagitan ng cable : CABLE3