kable


ká·ble

png |[ Esp cable ]
1:
malakíng lubid o kadena : cable1 Cf alámbre, káwad
2:
pinaikling kablegrama.

ká·ble·grá·ma

png |[ Esp cablegrama ]
:
mensaheng pinadadaan sa kable na nása ilalim ng dagat : cable2, cablegram, káble2 Cf telegráma

ká·ble·kót·se

png |[ Esp cablecoche ]
:
sasakyang nakakabit at tumutulay sa makapal at matibay na kable : cable car