claim


claim (kleym)

png |[ Ing ]
1:
karapatan o titulo sa isang bagay
3:
angkin2 o pag-angkin

claimant (kléy·mant)

png |[ Ing ]
1:
ang may karapatan
2:
ang naghahabol.