cock


cock (kak)

png |[ Ing ]
1:
2:
pagkasá, gaya ng baril na inihahandang paputukin.

cockfight (kák·fayt)

png |[ Ing ]

cockpit (kák·pit)

png |[ Ing ]
2:
pook na pinaglalabánan
3:
silid sa unahán ng eroplano para sa piloto at mga kasáma.

cockscomb (káks·kowm)

png |[ Ing ]
1:
2:
sombrero na tíla palong, dáting isinusuot ng mga artista

cocktail (kák·teyl)

png |[ Ing ]
1:
alinman sa iba’t ibang halo ng alak, karaniwang hinahaluan ng vermouth, katas ng prutas at nilalagyan ng yelo
2:
pagkaing pampagana
3:
uri ng semipormal na damit.