dagis


da·gís

png
1:
irí var dag-ís — pnd du·ma·gís, i·da·gís, ma·pa·da·gís
2:
Zoo [Kap] dagâ.

da·gís-da·gí·san

png |[ dagis+dagis+ an ]
:
pook na dinaraanan ng patúloy at malakas na hangin.

da·gis·dís

png
:
malakas at walang tigil na ulan.

da·gi·sík

pnr

da·gí·son

png
1:
ípod o pag-ípod
2:
paghingi ng tulong — pnd du·ma·gí·son, i·da·gí·son, mag·da·gí·son
3:
[ST] pagtitipon ng mga damit na nakasampay o nakasabit
4:
[ST] pagsasáma ng sarili sa iba para sumunod sa kanila.