daga


da·gá

png |[ Ilk ]

da·gà

png
1:
sa sinaunang lipunang Bisaya, ritwal ng pag-aalay na isinasagawâ bago dumaong ang bangkang sasalakay
2:
[Bik] lupà1

da·gâ

png |Zoo
:
mapagngatngat na hayop (genus Rattus ) na humahabà nang 25.38 sm, maikli ang nguso, at nakatirá sa lungga : ÁKAG, ÁKAY4, ÁMBAW, BALAGTÓK, BALAKÁG, BAÓ3, DAGÍS2, ILAGÂ, KARÁM, KINÔ, KUMPÁW, ÓTOT, RAT, RATÓN, RÍYA, SÍLEP, YATÓT Cf PASIMUNDÓT

dá·ga

png
1:
[Esp] patalím
2:
[ST] tíya, madrásta
3:
[ST] isang uri ng pag-anito.

da·gá·bag

png |[ ST ]
:
ingay ng mga nag-aaway.

da·ga·bás

png |Bot
:
yerbang tíla pakô.

da·gab·dáb

png

da·gâ-da·gà·an

png
1:
Ana [dagâ-dagâ+an] kalamnan sa harapan ng pang itaas na bahagi ng bisig
2:
[ST] pagdiin gamit ang braso.

da·ga·ís

png |[ ST ]
:
iri o pag-iri — pnd du·ma·ga·ís, ma·pa·da·ga·ís.

da·ga·lák

png
:
tunog na likha ng apoy : KALÁBKAB

da·gal·dál

png
1:
[ST] mag-utos nang may dahas, tulad ng pagtulak, o malakas na paghagis ng isang bagay na mabigat
2:
ingay ng isang bagay na mabigat at hinihila sa isang rabaw.

dá·gal·dá·lan

png
:
larong hilahan o tulakan nang pahilahod.

da·gal·wák

png
:
tunog ng pabulwak na agos ng tubig : ALAWÁK, ÁWER, BABUWÁK, SAGALWÁK, SAGAWÁK, SALÍSUL var dagawák

da·gá·mi

png |Bot |[ Bik Hil Seb War ]

da·gán

png
:
pampátong na mabigat na bagay : ADDÁG

da·gán

pnd |da·ga·nán, du·ma·gán, i·pan·da·gán, mag·da·gán
:
magpatong o pumatong.

dag-án

pnd |dag-án, du·mag-án, mag·dag-án |[ ST ]
:
magdagán o dagdagan ang bigat.

dá·gan

pnd |da·gá·nan, du·má·gan, i·dá·gan |[ Seb Tau ]

dag-a·nán

png |[ Seb ]

da·ga·nás

png |[ ST ]
1:
maingay na pagmamadali
2:
ingay ng nagmamadaling yabag
3:
maingay na pagkaladkad o paghila — pnd da·ga·na·sín, du·ma·ga·nás, mag·da·ga·nás.

da·gán·dan

pnd |da·gan·dá·nin, i·pa·da·gán·dan, mag·da·gán·dan |[ ST ]
:
dalhin nang sapilitan.

da·gan·dáng

png

da·gáng

png |[ Seb ]

dá·gang

png |[ Seb War ]

dá·gang

pnd |da·gá·ngin, i·dá·gang, mag·dá·gang |[ ST ]
:
makipagkontrata nang malakihan.

dag-á·ngan

png |[ ST ]

da·gâng bá·hay

png |Zoo |[ daga+ng bahay ]
:
uri ng dagâ (Rattus rattus ) na naninirahan sa bahay : MAYÓKMOK, PAÍTAN

da·gâng bú·kid

png |Zoo |[ dagâ+ng bukid ]
:
uri ng dagâ (Rattus argentiventer ) na naninirahan sa bukid, kumakain ng palay, at nakakain ng tao : DAGÂNG PÁRANG

da·gâng bun·dók

png |Zoo |[ dagâ+ng bundok ]
:
uri ng dagâ (Rattus rabori ) na may magaspang at matinik na balahibo, karaniwang naninirahan sa palayan : AMBÁW, ILAGÂNG BÚKID

da·gâng bu·wán

png |Zoo |[ dagâ+na buwan ]

da·gâng ding·díng

png |[ dagâ+ng dingding ]
1:
2:
tao na nang-uumit.

da·gâng gi·lí·lan

png |Zoo |[ dagâ+ng gililan ]

da·gâng kós·ta

png |Zoo |[ dagâ+ng kosta ]
:
uri ng dagâ (Rattus Sp ) na maikli ang tainga at buntot, may kulay na putî, itim, o kape, karaniwang ginagamit sa mga eksperimentong pang-agham : DAGÁNG PUTÎ

da·gâng pá·rang

png |Zoo |[ dagâ+ng parang ]
:
dagâng búkid.

da·gâng pu·tî

png |Zoo |[ dagâ+na putî ]
:
dagâng kósta.

da·ga·rág

png
:
sinaunang kasangkapan na ginagamit sa paghila ng troso.

da·gá·rag

png
2:
ingay ng pag-aaway.

da·gás

pnd |da·ga·sín, du·ma·gás, i·da·gás |[ Ilk ]
2:
sunduin o kaunin.

dag-ás

pnd |dag-a·sín, du·mag-ás, i·dag-ás |[ ST ]
:
tumawag nang nagmamadali, sabihan nang nagmamadali.

da·ga·sá

png |[ ST ]
1:
malakas na pag-ulan, hangin, o malalakíng alon
2:
pagtapak hábang tumatakbo.

da·ga·sâ

png
:
kabilisan at kabiglaan ng lakad, takbo, at iba pang kilos var ragasa Cf DÁLOS, HÁNGOS

da·ga·sà·an

png |[ dagasâ+an ]
:
sabay-sabay na pagbagsak ng mabibigat na bagay at ang ingay na nilikha nitó : LAGAPÁKAN var dagsâan3

da·gas·dás

png
:
kilos na nagmamadali at pabigla-bigla var dagasrás Cf DAGANÁS

da·gas·rás

png |[ ST ]
:
varyant ng dagasdás.

dá·gat

png |Heo |[ Akl Bik Hil Seb Tag Tau War ]
:
malawak na tubig alat na bumabálot sa malakíng bahagi ng rabaw ng mundo at pumapalibot sa kalupaan : MAR, SEA Cf KARAGATÁN

Dagat Adriatico (dá·gat ad·ri·yá·ti·kó)

png |Heg |[ Tag dagat Esp adriatico ]
:
isang panig ng Dagat Mediteraneo sa pagitan ng Italy at tangway Balkan : ADRIATIC SEA

Dágat Aegean (dá·gat i·dyí·yan)

png |Heg |[ Tag dagat Ing Aegean ]
:
isang panig ng Dagat Mediteraneo sa pagitan ng Gresya at Turkey : AEGEAN SEA

da·gá·tan

png
1:
Heo [dagat+an] lawà
2:
Zoo [Seb] taklóbo.

Dágat Caribbean (dá·gat ka·rí·bi·yán)

png |Heg |[ Tag dágat Ing Caribbean ]
:
bahagi ng Karagatang Atlantic na nása pagitan ng Antilles at ng Gitnang Timog America : CARIBBEAN SEA

Dágat Caspian (dá·gat kás·pi·yán)

png |Heg |[ Tag dagat Ing Caspian ]
:
lawà na may tubig-alat na nása pagitan ng timog-silangang Europa at Asia : CASPIAN SEA

Dágat Celebes (dá·gat se·lé·bes)

png |Heg |[ Tag dagat Ing Celebes ]
:
bahagi ng Pacifico sa pagitan ng Celebes at Filipinas : CELEBES SEA, DAGAT SULAWÉSI

Dá·gat Chí·na

png |Heg
:
dagat na bahagi ng Pacifico at nása hanggahan ng China : CHINA SEA

da·gát-da·gá·tan

png |Heo |[ dagat-dagat+an ]

Dágat Ionian (dá·gat a·yó·ni·yán)

png |Heg |[ Tag dagat Ing Ionian ]
:
isang panig ng Dagat Mediteraneo sa timog Italy, silangang Sicily, at Grecia : IONIAN SEA

Dá·gat I·tím

png |Heg
:
dagat sa pagitan ng Europa at Asia at nahahanggahan ng Turkey, Romania, Bulgaria, at Unyong Sobyet : BLACK SEA

Dá·gat Me·di·te·rá·ne·ó

png |Heg |[ Tag dagat Esp Mediterraneo ]
:
dágat na napalilibutan ng Europa, Africa, at Asia : MEDITERÁNEO1, MEDITERRANEAN SEA

da·ga·tón

pnr |[ Seb ]
:
mahiluhin sa biyahe.

Dá·gat Pa·táy

png |Heg
:
lawà na may tubig-alat at nása hanggáhan ng Israel at Jordan : DEAD SEA

Dá·gat Pu·lá

png |Heg
:
dagat sa pagitan ng Egypt at Arabia : RED SEA

Dá·gat Su·la·wé·si

png |Heg |[ Ind ]
:
Dágat Celebes.

dá·gaw

png
1:
[Seb] pangangarap nang gisíng
2:
Zoo [Ifu] baboy na may kulay na mapusyaw na kahel.

da·ga·wák

png
:
varyant ng dagalwák.

dag-áy

png |Lit |[ Kan ]
:
pagsasalaysay na patagulaylay ng mga babae tungkol sa búhay ng yumao.

da·gay·dáy

png
2:
daloy ng pangyayari
3:
gawâng padalos-dalos
4:
agos ng tubig var dagayráy

da·gay·ráy

png |[ ST ]
:
varyant ng dagaydáy.