iri


i·rí

png
:
pagpipilit na matae o manganak : BUN-Á, DAGÉS, DAGÍS1, DÁYAS, ÉDDET, UNDÓ, UTÓNG2 — pnd i·i·rí. u·mi·rí.

i·rí

pnh
:
itó var iré

i·rî

png
:
paggawâ ng bagay na mahalay.

iridium (i·rí·di·yúm)

png |Kem |[ Ing ]
:
element na matigas at pinilakang puti (atomic number 77, symbol Ir ).

iridology (í·ri·dó·lo·dyí)

png |Med |[ Ing ]
:
pagtukoy ng sakít sa pamamagitan ng pagsusuri sa balintataw ng mata.

I·rí·ga

png |Heg
:
lungsod sa Camarines Sur.

í·ri·gá·do

pnr |[ Esp irrigado ]
:
pinatubigang lupa na tataniman : IRRIGATED

i·ri·gas·yón

png |[ Esp irrigación ]

i·rí-i·rí

png
:
pagkilos na naghihirap, tulad ng isang mataba kapag uma-akyat ng hagdan.

i·rík

png |Bot |[ Ilk ]
:
butil ng palay na tanggal na sa uhay.

í·rik

png |[ Ilk ]

i·ríng

png
1:
pag-angil o pag-away sa iba o sa isa’t isa Cf AGLÁHI, DUSTÂ — pnd mag-i·ri·ngán, u·mi·ríng
2:
Zoo [Hil Seb] pusà.

i·ríng

pnr |[ Kap ]

í·ring

png |[ Ilk ]
:
batayang malayò.

i·ri·ngá

png |Lit |[ Mrw ]

i·rí·ngan

png
2:
pag-inis o pagyamot sa isa’t isa.

ir-ír

pnd |ir-i·rín, mag-ir-ír, u·mir-ír |Agr |[ ST ]
:
tabasin ang tubó nang pabilog na maliit.

iris (áy·ris)

png |[ Ing ]
1:
Ana membrane na pátag at may kulay, nása likod ng cornea ng matá, at may pabilóg na puwang sa gitna
2:
Bot haláman (family Iridaceae ) na tíla damo, karaniwang may hugis túbong ugat, at hugis espada ang dahon at bulaklak.

Iris (áy·ris)

png |Mit |[ Ing ]
:
diyosa ng bahaghari na gumanap bílang tagahatid ng mensahe sa mga diyos.

i·rís

png |Ana |[ Bik ]

i·rís

pnb

í·ris

png
1:
[Kap] taghóy
2:
[Ilk] medyo lungtiang tae ng sanggol.

Irish (áy·ris)

pnr |Ant Lgw |[ Ing ]
:
hinggil sa Ireland, tao at sa wika nitó.

Irish Republican Army (áy·ris ri·páb· li·kán ár·mi)

|Mil |[ Ing ]
:
sangay militar ng Sinn Fein na binuo sa loob ng mga taóng 1916–1921, upang igiit ang kasarinlan mula sa Britain, at nilalayon ang pagkakaisa ng Republic of Ireland at Northern Ireland Cf : IRA

í·rit

png
:
matining at iniimpit na sigaw Cf TILÎ

i·ri·tá·ble

pnr |[ Esp irritable ]
:
magagalitin ; madaling mag-init ang ulo.

i·ri·tas·yón

png |[ Esp irritación ]
1:
pagiging galít o inís
2:
pangangati o pamumulá ng balát.

iritis (ay·ráy·tis)

png |Med |[ Ing ]
:
pamamaga ng iris.