damo


da·mó

png
1:
Bot haláman (family Gramineae ) na may mahahabà at makikitid na dahon, madalîng tumubò at dumami, at karaniwang mababà lámang : BÁNWA1, DIKÁ2, DÍKUT, DÓOT, GRASS, HALIMONÓN, HILÁMON, NÁTNAT, SÁGBOT, YÉRBA3

da·mól

png |[ ST ]
:
pagdurog o paghati, gaya sa paghati ng tinapay.

da·mó·lag

png |Zoo |[ ST ]

Da·mó·lag

png |Mit |[ Zam ]
:
anitong tagapangalaga ng pananim, gaya ng palay na maaaring sirain ng bagyo o anumang kalamidad.

da·móng-bá·lang

png |Bot |[ damó+na-balang ]
:
damong ilahas (Dactyloctenium aegyptium ) na 15-60 sm ang taas.

da·móng-bing·ká·lat

png |Bot |[ damó+na-bingkalat ]
:
damo (Biophytum sensitivum ) na tumataas nang 30 sm, mabulaklak, at dilaw ang talulot : HÓYA-HÓYA1, LÚBILÚBI1, MAHIHÍIN

da·móng-dá·gat

png |[ damó+ng-dagat ]
:
anumang damo o halámang tumutubò sa dagat o sa mga batóng nararating ng tubig-dagat : SEAWEED

da·móng-i·lá·lim

png |Bot |[ damó+na-ilalim ]
:
halámang tubig (Ottelia alismoides ) na nabubúhay sa maba-baw na tubig-tabáng : LANTÍNG2, TARABÁNG

dá·mong-li·gáw

png |Bot |[ damó+na-ligáw ]
1:
karaniwang tawag sa halámang ilahas : LABYÚ
2:
damo na tumutubò matapos masunog o masakate ang taníman.

da·móng-ma·ba·hò

png |Bot |[ damó+na-ma+baho ]
:
yerba (Blumea lacera ) na mabalahibo at mabulaklak, dilaw ang talulot, at nakukunan ng langis.

da·móng-mar·yá

png |Bot |[ damó+ng-marya ]
:
yerba (Artemisia vulgaris ) na tuwid, madahon, mabulaklak, maliit ang bunga, at nakukunan ng langis : GÍLBAS, KAMARÍYA, MUGWORT

da·móng-pal·yás

png |Bot |[ damó+na-palyas ]
:
damong ilahas (Ageratum conyzoides ) na tuwid, mabalahibo, at mabango : BÁHUG-BÁHUG, KAMUVÚWAG, KULÓNG-KÚGONG BABÁE, SINGÍLAN

da·mo·rák

pnr |[ ST ]
:
walang kaayusan.

da·mor·tís

png |Bot |[ Ilk ]

da·mór·tis

png
:
pendant na hugis tainga.

dá·mos

png |[ ST ]
:
dumi sa mukha Cf DÚNGIS

dá·mot

png |ka·ra·mú·tan
2:
asal o ugaling ayaw magbigay ng anuman sa kapuwa o ayaw mabawasan ang anumang taglay : DAYKÓT1 — pnr ma·rá·mot . — pnd i·pag·da·mót, mag·da·mót

dá·moy

png |[ ST ]
:
maliit na bahagi ng suplay na ipinamamahagi Cf ÁMOT

dá·moy-pu·sà

pnr |[ ST ]
:
lubhang kurípot.