dana


da·ná

png |[ Ilk ]

da·ná·da·náw

png |[ Mrw ]

dá·nag

png
1:
2:
Mit nilaláng na tulad ng bampira o aswang
3:
[Seb] kilos o salita ng tao bago malagutan ng hininga.

Danaids (dá·neyds)

png |Mit |[ Gri ]
:
mga babaeng anak ni Danaus na inutusang pumatay sa kanilang mga asawa sa gabi ng kanilang kasal, naparusahan sa Hades maliban sa isa na nagpatakas sa kaniyang asawa.

dá·nak

png |[ Kap Tag ]
1:
pagdaloy o pagtulo ng napakaraming dugo, tubig, at iba pang kauri : SÁNAK
2:
Heo lupang patag at walang burak.

da·ná·leg

pnr |[ Mrw ]

Danao (dá·naw)

png |Heg
:
lungsod sa Cebu.

da·na·pí·dip

png |[ Ilk ]
:
kaluskos na likha ng paglalakad nang patingkayad.

dá·nas

png
1:
[Kap Tag] tikim ng katawan, isip, diwa, o loob sa anuman : ENGKUWÉNTRO3 Cf ÉKSPERYÉNSIYÁ, KARANASÁN — pnd da·ná·sin, du·má·nas, mag·dá·nas
2:

Dá·na·ús

png |Mit |[ Gri ]
:
hari ng Argos, na nag-utos sa kaniyang mga babaeng anak na patayin ang kanilang mga asawa sa gabi ng kanilang kasal.

dán-aw

png |Heo |[ Ilk ]
:
maliit na lawà.

dá·naw

png
1:
Heo [Akl Bik Ilk Pan Seb Tag War] lawà
2:
Zoo [Ilk] matandang babaeng hayop.

da·náy

pnr pnb
:
walang-tigil, hal “danay ang ulan.”

dá·nay

png
1:
Mil pangkat ng dalawa o higit na bukluran : DIBISYÓN8
2:
Heg [ST] kalapit hal “karanay bayan,” kalapit na bayan