dati


dá·ti

pnr
1:
una o sinundan ng kasalukuyan : AULD, FORMER, HÁDTO, SAME2
2:
nakasanáyan ; nakagawian : ANÁD2, GAMÁT

da·tí·bo Gra

|[ Esp dativo ]
:
di-tuwírang láyon.

dá·tig

png
1:
[Kap Tag] katabí o kalapit na pook
2:
apóro — pnd du· má·tig, i·dá·tig, mag·dá·tig.

dá·tig

pnd |da·tí·gan, i·dá·tig, mag· dá·tig |[ ST ]
1:
itabí o ilapit
2:
isaayos na parang isang hilera ; ihanay
3:
alamin ang mga kamag-anak sa ama at ina
4:
habulin ang paglakad o paghakbang Cf KARÁTIG

da·tí·han

pnr |[ dáti+han ]
:
matagal na sa pook, gawain, at iba pa.

dá·ti·lés

png |Bot |[ Bik Tag ]

Da·tím·bang

png |Lit
:
magandang anak ng pinunòng Magindanaw at napilìng pakasalan ni Bantugän var Timbang

da·tíng

png
1:
[ST] pagsapit sa isang pook sa isang takdang panahon : ABÓT, DATÁL, DUMTÉNG, ISABÍ
2:
[ST] pagkakataon o panahon ng pagkakaroon ng regla ng babae
3:
Kol epekto sa pandinig, paningin, pandama, o persepsiyon.

dá·ti-rá·ti

pnb |[ dáti+dáti ]
:
noong araw ; noong mga nagdaang araw.

dative (déy·tiv)

png |Gra |[ Ing ]
1:
tuwirang layon
2:
salita o parirala na nása kaukulang palayon.