sabit


sa·bít

png |[ Pan ]
2:

sá·bit

png |[ Ilk Kap Tag ]
1:
isang paraan ng pagbibitin na ikinakabit ang pang-itaas na bahagi sa dingding o pader sa pamamagitan ng pakò, tornilyo, at katulad : BÍTAY3, KÁB-IT, SABÍT, SÁB-IT, SÂ-BIT, SÁMBIR, TÓTON
2:
Kol suliranin o hadlang sa ginagawâ
3:
Bot [Pan] dáwag7

sáb-it

png |[ Hil ]

sâ-bit

png |[ Bik ]

sa·bi·tán

png |[ sabit+an ]
:
ang pinagbibitinan ng anumang bagay.