dibino


di·bí·no

png |[ Esp divino ]
3:
bathalà1 ; o ang kalipunan ng mga katangian ng sangkatauhan na itinuturing na makadiyos o maladiyos.

di·bí·no

pnr |[ Esp divino ]
1:
hinggil sa diyos o bathala : DIVINE
2:
nakatuon o nakalaan sa diyos : DIVINE
3:
may katangian na angkop sa diyos : DIVINE Cf BANAL