diwa


di·wà

png
1:
ang katuturan ng anuman ; ang kalikasan ng anumang bagay : ÁLMA, ÁNIMÓ1, ESÉNSIYÁ2, ESPÍRITÚ2, HILAGYÔ2
2:
ubod ng katwiran : ESPÍRITÚ1, HILAGYÔ2
4:
buod ng paha-yag : KAHULUGÁN1

dí·wa

png |[ ST ]
1:
sariwang karne
2:
[Kap] kulay ng kalusugan.

di·wák

png |[ Pan ]
:
pag-aaksaya ng tubig.

di·wál

png |Zoo |[ Seb ]
:
mollusk (Monothyra orientalis ) na magaan at malakí ang pagkakabuka ng takupis.

di·wá·lan

pnb |[ ST ]
:
sa mahusay na paraan.

di·wá·lat

png |Bot

di·wál·wal

png |[ Seb ]
:
daldál1 o pagdaldál.

di·wáng

png |Lit Mus |[ ST ]
:
banal na awit bílang papuri o parangal sa mga anito.

dí·wang

png
:
pagdiríwang — pnd i·pag·dí·wang, mag·dí·wang.

di·wa·rà

png |[ ST ]
1:
pagiging lubhang maingat at labis na sinusuri ang kaliit-liitang detalye : BUSISÌ — pnr ma·di·wa·rà
2:
pagbabago ng kapalaran mula mabuti túngo sa masamâng kalagayan var riwarà

di·wa·sá

png |[ ST ]
:
katamtaman o pang-karaniwan var riwasá

di·wa·sà

pnd |di·wa·sá·in, ma·di·wa· sà, mag·di·wa·sà |[ ST ]
:
wakasan o tapusin ang ikinababalisa.

di·wa·sâ

png
:
yáman1-3 var riwasâ — pnr ma·ri·wa·sâ.

di·wa·tà

png
1:
Mit sinaunang babaeng bathala, sinasamba sang-ayon sa pangangailangan ng mga tao : ARIBAÍ, BATHALÚMAN, BIRADÁRI, BIRADDÁLI, DIYÓSA, LAKAMIBINI1, SPRITE2 Cf ÉNGKANTÁDA, LAKANDAÍTAN, LAMBÍNO, NÍMPA
2:
babaeng may pambihirang kagandahan : ARIBAÍ, BATHALÚMAN, DIYÓSA
3:
babaeng hinahangaan o iniibig : ARIBAÍ, BATHALÚMAN, DIYÓSA

di·wá·ta

png |Bot

di·wá·ta

pnr |[ ST ]