door


door (dor)

png |Ark |[ Ing ]

doorbell (dór·bel)

png |[ Ing ]
:
kuliling o buzzer sa labas ng bahay, pinatutunog ng sinuman upang ipahiwatig ang kaniyang pagdatíng.

doorknob (dór·nab)

png |[ Ing ]
:
hawakán na pinipihit upang mabuksan ang pinto : TUMBÓL

doorman (dór·man)

png |[ Ing ]
:
tao na nakatalaga sa pintuan ng malakíng gusali : PORTÉRO3

doormat (dór·mat)

png |[ Ing ]
2:
tao na mahina at api-apihan.

doorstep (dórs·tep)

png |[ Ing ]
:
hakbángan túngo sa pinto.

dooryard (dór·yard)

png |[ Ing ]
:
hardin o bakuran na malapit sa pinto ng bahay.